TDM Meditatie

 

 

Informatie & kosten

Aanvang opleiding

De opleiding start op het tijdstip dat  in overleg met de studenten wordt vastgesteld.
Als je belangstelling hebt voor de opleiding dan word je uitgenodigd voor een kennismakings- gesprek. In deze kennismaking ontvang je een uitgewerkt overzicht van alle modules die tijdens de opleiding worden gegeven.
De opleiding is zeer overzichtelijk weer gegeven in 16 modules. Bij elke module is een beoordeling in de vorm van een test.
Van je opleidingsdocent krijg je alle ondersteuning die je nodig hebt om een Diepte Meditatie cursus te geven.

Er is ook een studie overeenkomst opgezet, waar je rechten en plichten tijdens de opleiding en als Diepte Meditatie leraar benoemd zijn.
Wat zijn bv de mogelijkheden als je het tempo van de opleiding door omstandigheden niet haalt?
Wat zijn de mogelijkheden om als Diepte Meditatie leraar actief te zijn? Hoe gaat de samenwerking met je collega's?
Door de kennismaking sessie wordt het je steeds duidelijker wat deze opleiding voor je kan betekenen.

De opleidingskosten
De kosten van de beroepsopleiding voor TDM leraar bedragen 9500,- euro.
De opleiding erkend is door o.a. KTNO, Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen.
Dat dit een heel bedrag is voor veel mensen, realiseer ik me terdege.
De opleiding bevat verschillende interne modules, en de verblijfskosten zijn bij het bedrag inbegrepen.
Dat is nodig om de opleiding te geven op een manier die kwaliteit biedt.
De opleiding tot Diepte meditatie leraar is een goed onderbouwde opleiding. De studenten die de opleiding hebben gevolgd zijn unaniem onder de indruk van de stof die aangeboden wordt. Een DM leraar is helemaal gegrond in de leerstof, en is voor 100% capabel om de Diepte Meditatie cursus te kunnen geven. Dit heeft tijd en aandacht nodig. De praktijk leert dat gedegen opleidingen relatief duur zijn.
De opleidingskosten worden in principe in twee gedeelten betaald, Na het succesvol afronden van de opleiding kan je je opleidingskosten relatief gauw terug verdienen...


Siddhicursus
Alle opgeleide leraren hebben tot nu toe ook de Siddhi cursus gevolgd. Dit is een gevorderd meditatie programma. Als je dit nog niet hebt gevolgd, kan dit worden opgenomen in de lerarenopleiding.  

 

 

TDM Meditatie

Siddhi-meditatie cursus 2007

TDM Meditatie

Het gezamenlijke toepassen van de Siddhi's geeft een positief effect op het collectieve bewustzijn.
Door de TM organisatie zijn er diverse wetenschappelijke studies naar gedaan.

TDM Meditatie