TDM

 


Over de cursusleiding:

Hilda Postema

CURRICULUM VITAE Hilda M. Postema

PERSONALIA

Naam                  : Hilda Margaretha Postema, geboren te Drenthe, Roden
Adres                  : Waalstraat 55, 8226 LZ Lelystad
Telefoon              : 0320-219204   
Geboortedatum   : 14-09-1957
Burgerlijke staat  : gehuwd met Pieter Post sinds 1978, twee kinderen, uitwonend, vier kleinkinderen.

GEVOLGDE OPLEIDINGEN 

 • 1977 Teacher Training Course Meditation and Yoga fase 1 Transcendente Meditatie
 • 1978-1981 International Siddhi retreat course
 • 1983 Teacher Training Course Meditation and Yoga fase 2 en 3 Transcendente Meditatie
 • 1984-2002 Diverse opleidingen in Ayur Veda en Vedische Studies en volgen van  interne retraites.
 • 2000-heden Onafhankelijke organisatie opgestart TDM meditatie Nederland
 • Sinds 2005 opleider Beroepsopleiding tot TDM leraar erkend bij KTNO
 • 2003/2005 opleiding ademtherapie "Rebirther” bij opleidings instituut Feniks
 • 2005/2006 opleiding specialisatie Pranayama´s (ademtechnieken) bij Douwe Tiemersma
 • Toepassing als Prana yoga docent en Siddhi meditatie leraar
 • 2008 Opleiding gevolgd tot klankschalen masseur bij Nederlands instituut voor Peter Hess methode
 • 2011 Erkend para medisch therapeut bij BATC
 • 2012 Opleiding Vedische studies bij Dutch University College
 • 2012 Start opleiding tot Orthomoleculair therapeut bij Ortho Institute
 • 2013Erkend bij KTNO als opleider Werken met Klankschalen, opleiding tot klankschalen masseur.

Websites:
www.tdminfo.nl
www.opleidingmeditatieleraar.nl
www.siddhimeditatie.nl
www.meditatieve-ontspanning.nl
www.tdmverdiepingscursus.nl


Toen ik 15 jaar was ging ik naar een lezing over Transcendente Meditatie.
Ik geloof dat ik maar een fractie begreep van wat er gezegd werd, maar één ding wist ik zeker: ik ga deze cursus volgen en dit wordt ook mijn beroep.
Alle informatie was een feest van herkenning voor mij.
Ik kom uit een gezin waar nooit over meditatie of aanverwante onderwerpen gesproken werd, en het was gewoon zo’n opluchting om het bestaan hiervan te ontdekken!
Waarom dat zo was, weet ik niet. Ik ben zo geboren.
 
Vanaf het moment dat ik de TM-cursus heb gedaan, is meditatie het middelpunt van mijn bestaan geworden.
Direct na het volgen van de basiscursus Transcendente Meditatie, ben ik andere TM-verdiepingscursussen gaan doen. In 1976 begon ik met de beroepsopleiding tot leraar in de Transcendente Meditatie.
Wat een geweldige ervaring, ik kreeg veel nieuwe inzichten.

De opleiding bestond uit twee keer een half jaar volledig intern, waarbij je ongeveer acht uur per dag mediteerde. Heerlijk, je kwam daardoor steeds dieper in stillere lagen van je eigen Bewustzijn.
Daarnaast mocht ik veel leren van Maharishi Mahesh Yogi, degene die Transcendente Meditatie naar het westen heeft gebracht. Zijn uitleg over Bewustzijn is uniek en diepgaand. De kennis van de Veda’s kwam uitgebreid aan bod tijdens de opleiding.
Het overdragen van de meditatietechniek was onderwerp van intensieve oefening en lering.
Het gaat om een eenvoudige vorm van meditatie, maar leg het eens uit!
Ook voor het begeleiden van alle mogelijke ervaringen van cursisten is een diepgaand begrip van je eigen meditatieproces noodzakelijk.

Ik genoot. Hoewel... toen de stageperiode aanbrak en ik voor het eerst een lezing moest geven aan een groep mensen...
Wat was ik zenuwachtig! Tja, dan blijkt ook weer dat meditatie niet geheel zaligmakend is... Inzicht in je psychische conditioneringen is net zo belangrijk als spirituele bewustwording.
Dat laatste drong pas jaren later tot mij door. Ik begon de "beperkingen” in te zien van meditatie zonder inzicht in wie je werkelijk bent.

Anno 2001 kwam het tot een breekpunt met de TM-organisatie. De TM basiscursus moest duizenden euro"s gaan kosten! Discussie hierover was totaal onmogelijk.
Daar kon en kan ik niet achter staan. Andere sektarische elementen in de organisatie stonden me al langer tegen: de tijd van afscheid was gekomen.
Maar geen meditatiecursussen meer geven? Dat is voor mij nooit een optie geweest.

Daarvoor is deze vorm van mediteren veel te bijzonder! Dat wil ik anderen niet onthouden; daarmee zou ik tegen mijn natuur ingaan.

Bovendien, het is mijn beroep, en ik beleef er veel plezier en verdieping aan.
Door TDM Diepte Meditatie Nederland op te richten, samen met mijn collega en partner Pieter Post heb ik een nieuwe doorstart kunnen maken.
Echter, het geven van alleen de basiscursus was voor mij niet voldoende.
Een deel van de cursisten wilde meer verdieping.
Het lag voor de hand hier de vorm aan te geven die ik al jaren toepas, met gevorderde meditatietechnieken en de siddhi’s, op basis van de sutra’s van Patanjali. Inhoudelijk ben ik me daar nader op gaan oriënteren via cursussen en een opleiding. Er ging weer een wereld voor me open, die een helder daglicht wierp op mijn nieuwe ervaringen.
Op basis van mijn kennis en ervaring uit het verleden en de nieuwe inzichten is het programma ontstaan voor Siddhi meditatie jaartraining en voor uitbreiding van de meditatietechniek.

Deze boeiende ontwikkeling zal voorlopig nog wel door gaan!

De toeloop van belangstellenden voor TDM Diepte Meditatie maakte mij duidelijk, dat ik niet heel Nederland zouden kunnen bestrijken. Ik zou wel erg veel moeten reizen voor de basiscursus om alle gegadigden te laten delen in deze vorm van Transcendent mediteren.
Ook begonnen mensen te informeren of het niet mogelijk was een opleiding tot TDM leraar te volgen...
Tja, als je zo gedreven bent als ik, moet je daar wel mee aan de slag!

Er is inmiddels een team van 9 leraren die les geven in TDM Diepte Meditatie.

Heb jij belangstelling om het team te versterken? Neem dan z.s.m. contact met me op!

Namaste! Hilda Postema en lerarenteam

TDM Meditatie

TDM Meditatie

“De kunst van het leven is om de levenstroom zo te laten vloeien dat ieder aspekt van het leven verrijkt wordt met de luister van het leven in al zijn Volheid”
-Maharishi Mahesh Yogi-

TDM Meditatie