Gast docenten

Managing Partner TDM Centrum Nederland:Pieter Post:
Partner op het TDM centrum Nederland is Pieter Post. Zelf meditatieleraar geworden in 1978 aan Maharishi European Research University Zwitserland. Nu fulltime actief in het TDM centrum Nederland en manager van het onderwijs en trainingsbureau. Verantwoordelijk in de breedste zin voor marketing- en sales en PR van de aangeboden cursusprogramma's. Verder ook voor het geven van o.a.: introductie lezingen; presentaties; vervanging collega docent igv verhindering; het geven van de module marketing en pr van de TDM lerarenopleiding; documenteren van de lesstof en betrokken bij de ontwikkeling ervan. Pieter zegt over zijn werk: "Mijn missie is de realisatie van erkenning en accreditatie van de aangeboden cursussen in de reguliere zorg en het onderwijs in Nederland"

Veel aandacht gaat uit naar de webredactie en ontwikkeling van de recente websites:
www.diepte-meditatiecursus.nl  / www.meditatieve-ontspanning.nl /
www.siddhimeditatie.nl / www.opleidingmeditatieleraar.nl / www.tdmnederland.nl / www.tdmverdiepingscursus.nl/www.klankschalen-opleiding.nl 

Tijdens de opleiding zal je herhaaldelijk in aanraking komen met materialen die door Pieter zijn ontwikkeld en vormgegeven. Ook is hij de persoon die je helpt met je stage, bijvoorbeeld als je de eerste lezingen gaat geven.
En als je deze opleiding hebt afgerond, kan het best zijn dat je wilt samenwerken (zie onderdeel mogelijkheden leraarschap) en dan zal je aan Pieter een prettige collega krijgen.

TDM

 

 

Pieter Post

Pieter: altijd on-line

TDM Meditatie