TDM Meditatie

 

 

Beroepsopleiding

Meditatie is gemeengoed geworden in de samenleving. Er wordt steeds meer onderzoek naar verricht en het wordt steeds vaker aanbevolen.
Dat betekent dat de vraag naar meditatiecursussen toegenomen is en te verwachten valt dat die snel zal groeien. Immers de behoefte om uit het denken te komen, vermoeidheid en stress te verwerken, is groot. Regelmatig mediteren voorziet in die behoefte.
Diepte Meditatie is inmiddels een  een "evidenced based programm".

Van Transcendente Meditatie naar Transcendente Diepte Meditatie naar Diepte Meditatie
Hilda Postema is in de jaren zeventig de opleiding tot leraar Transcendente Meditatie gevolgd. Echter, de organisatie is sterk guru gericht, en ontwikkelde sektarische trekken. Als leraar word je aan banden gelegd in je doen en laten, zo mag je geen andere opleidingen op dit gebied naast de TM leraren opleiding volgen. Daarom is er door Hilda Postema en Pieter Post in 2000 een eigen organisatie opgericht voor Transcendente Diepte Meditatie. In 2014 werden zij door de TM organisatie gesommeerd de naam Transcendente Diepte Meditatie niet meer te gebruiken, omdat de naam Transcendente Meditatie in de Benelux als merknaam geregistreerd is. Daarom gaat TDM meditatie sinds 2014 verder onder de naam Diepte Meditatie. De inhoud van de cursus is ongewijzigd.Hilda Postema over de Beroepsopleiding tot leraar  Diepte Meditatie, die inmiddels erkend is door de Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen [KTNO] en als bijscholing geldt bij beroepsvereniging BATC, VBAG en LNVG.

"Vanaf het moment dat ik gestart ben met het geven van de basiscursus Transcendente Diepte Meditatie,ondertussen Diepte Meditatie [DM] was voor mij duidelijk dat ik ook de beroepsopleiding vorm wilde gaan geven.
Het opzetten van een landelijke organisatie voor het doorgeven van Diepte Meditatie heeft mij vanaf het begin levendig voor ogen gestaan.
DM is een vorm van mediteren die zeer goed voldoet aan de toenemende vraag naar meditatiecursussen. Het vereist niet een bepaalde levenswijze. De cursus sluit aan bij de westerse samenleving en is toegankelijk voor iedereen. Bovendien merken mensen de resultaten vrijwel vanaf het begin dat ze gaan mediteren. Aan de resultaten van de beoefening wordt veel aandacht gegeven.
Ik voel een sterke impuls, zo duidelijk en helder, om Diepte Meditatie een plaats te geven in de samenleving die bij haar past.
Dit moet niet afhankelijk zijn van een paar personen, maar gedragen worden door een organisatie die aansluit bij de huidige maatschappij.
Ik ervaar het als heel belangrijk dat DM gedragen wordt door een groep leraren, die hoewel zelfstandig, toch samenwerken.
Daardoor komen er veel meer mogelijkheden en locaties voor belangstellenden om TDM te leren. Bovendien is het voor het voortbestaan van DM belangrijk.”

Het samenwerkingswerkingsverband tussen de DM leraren heeft o.a. vorm gekregen in de gezamenlijke website:www.tdmnederland.nl

Start van de beroepsopleiding tot meditatieleraar

In 2006 ben ik begonnen met de vormgeving van de beroepsopleiding, hierbij ondersteund door Pieter Post, tevens voormalig TM leraar. Nu bemand hij het secretariaat van DM Nederland.
                                                                                    Er is een beroepsvereniging opgericht: Beroepsvereniging voor docenten Transcendente Diepte Meditatie/Diepte Meditatie
De tweejarige leergang heeft vorm gekregen in 16 modules, waarbij elke module op gestructureerde wijze overgedragen word, en ontvang je per module een map.
De beroepsopleiding is deels gebaseerd op de ervaring  die ik heb opgedaan als leraar
Transcendente Meditatie, maar heeft toch veel meer verdieping gekregen, vanuit mijn eigen verdieping in het  meditatieproces en het volgen van diverse andere opleidingen.
Een belangrijk onderdeel van de opleiding is verdieping te ervaren in je eigen meditatie. De verdieping berust op twee pijlers:Intensief mediteren en gevorderde meditatie methoden beoefenen die je tijdens de opleiding aangereikt krijgt.
TDM Meditatie
TDM Meditatie